Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi feladatalapú támogatása

Tisztelt Önkormányzatok!

Remélhetőleg mindenki olvasta már az alábbi híreket, illetve látta a mellékelt táblázatot.

SZERETNÉM AZONBAN NYOMATÉKOSAN FELHÍVNI A FIGYELMET A KÖVETKEZŐKRE:

  • A FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSSAL ÉS A KAPOTT PONTOKKAL KAPCSOLATBAN ÉSZREVÉTELT TENNI 2016. 03.26-IG LEHET,
  • AZ ÉSZREVÉTELT NEM ELÉG SIMA EMAILBEN MEGTENNI: BESCANNELT, ALÁÍRT DOKUMENTUMOT KELL BENYÚJTANI,
  • AZ ÉSZREVÉTEL, KÉRÉS ALÁÍRÓJA CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZ ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE LEHET.

Sikeres munkát kívánva:

Lapis Balázs
Hivatalvezető

Kattintson ide a 2016. évi feladatalapú támogatás pontszamainak letöltéséhez

 

Hivatkozott hír:

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi feladatalapú támogatásához a testületi ülések dátumának listája és az I. körös értékelés pontszámai 2016.03.11-én felkerültek a Támogatáskezelő honlapjára.

A 428/2012 (XII.29) Korm. rendelet 5§ (3) alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételt a támogatóhoz elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő jogvesztő.

Elektronikusan a nemzetiseg@emet.gov.hu címre megküldött levélhez csatolt észrevétel fényképhű digitális másolatát (pdf. fájl) fogadja be a Támogatáskezelő.

Papíralapon az észrevételt a következő címre kell küldeni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Budapest, Pf. 1467

FIGYELEM! A benyújtás módjától függetlenül a Támogatáskezelő csak azt az észrevételt fogadja be, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke aláírásával hitelesített.

A 428/2012 (XII.29) Korm. rendelet 5§ (4) alapján az észrevételhez csatolni kell az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.