Nemzetiségi Önkormányzatok Működési Támogatása

Mellékelten küldjük a 2015. évi működési támogatások elszámolásához használható segítséget, melyet az EMMI honlapján hoztak nyilvánosságra.

Nemzetiségi Önkormányzatok Működési Támogatása

2015. évi támogatások

A helyi nemzetiségi önkormányzatok a működés alapú támogatással beszámolóformájában papír alapon számolnak el. A beszámolót ajánlott küldeményként postai úton kell a Támogató részére benyújtani 2016. február 29-ig. A beszámolót az Elszámolási segédlet alapján a letölthető mellékleteket kitöltve kérjük megküldeni. A Beszámolási útmutató az Elszámolási segédletben foglaltakat részletezi.

Letölthető:

 

Üdvözlettel:

Lapis Balázs
Hivatalvezető