Az Országos Lengyel Önkormányzat által alapított költségvetési szervek:

Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala

Székhely: 1102 Budapest, Állomás u. 10.
Vezető: dr. Tupcsia Éva – hivatalvezető
Adószám: 15772275-1-42
Tel: +36 (1) 261 17 98
E-mail: hivatalvezeto@polonia.hu
Web: www.polonia.hu, www.lengyelonkormanyzat.hu
Gazdasági vezető: Kiss Éva

Lengyel Művelődési Ház

székhely: 1102 Budapest, Állomás u. 10.
vezető: Molnárné Sagun Zdzisława Maria – igazgató
adószám: 15762386-1-42
tel: + 36 (1) 262-6908
e-mail: info@lengyelmuvhaz.hu
web: www.lengyelmuvhaz.hu

Alapító okirat (Lengyel Művelődési Ház) – hatályos 2023. augusztus 1. napjától

Alapító okirat (Lengyel Közművelődési Központ) – hatályos 2023. július 31-ig

Lengyel Kutatóintézet és Múzeum

székhely: 1102 Budapest, Állomás u. 10.
vezető: Balázs István igazgató
adószám: 15598031-1-42
tel: +36703927682 (igazgató hivatali telefonszáma)
e-mail: muzeum@polonia.hu
web: www.lengyelmuzeum.hu

Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda

székhely: 1102 Budapest, Állomás u. 10.
vezető: Lang Anna – igazgató
adószám: 15598110-1-42
tel: +36 (1) 261-2748
e-mail: szkolpol@polonia.hu
web: www.szkolpol.hu

Az Országos Lengyel Önkormányzat által alapított gazdasági társaság:

Cégnév: Két Tölgy 2022 Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8630 Balatonboglár, Tulipán utca 25.
Cégjegyzékszám: 14-09-319990
Adószám: 32224380-1-14
Nemzetközi adószám: HU32224380
E-mail: kettolgykft@gmail.com

A cég bankszámlaszáma: 10403040-00033974-00000002
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

A cég törvényességi felügyeletét ellátja: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/a.

Ügyvezető: Kálmán Zsolt
Az ügyvezető cégjegyzési joga: önálló.

Ügyvezető alapbére: br. 600.000,- Ft/hó

Prémium: A prémiumfeladatokat, illetve elérendő célokat, valamint az ezek teljesülése esetén kifizethető prémium mértékét az elnök javaslatára a közgyűlés határozza meg.

Felmondás, illetve végkielégítés: Mt. szerint

Felügyelő bizottsági tagok:

Bátori Zsolt (felügyelő bizottság elnöke)
Tóthné Szegedi Iwona Jolán
Dr. Cséby Géza Lajos

A felügyelő bizottsági tagok díjazás nélkül végzik tevékenységüket.
A felügyelő bizottsági tisztség megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

A cég egyedüli tagja az Országos Lengyel Önkormányzat.

Az Országos Lengyel Önkormányzat felügyeleti szervei:

Budapest Főváros Kormányhivatala

székhely: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.
postacím: 1364 Budapest, Pf. 234.
tel: 061 328-5862
e-mail: budapest@bfkh.gov.hu

Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Bp., Apáczai Csere J. u. 10.
Központi telefonszám: + 36 1 484-9100
e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Webcím: www.asz.hu

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.
Központi telefonszám: +36 1 452 1900
Webcím: www.allamkincstar.gov.hu

Az Országos Lengyel Önkormányzat által alapított lap megnevezése:

Polonia Węgierska
Kiadó: Két Tölgy 2022 Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 14-09-319990, adószám: 32224380-1-14)
Főszerkesztő: Wróbel Monika

Az Országos Lengyel Önkormányzat, és az OLÖ Hivatala nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződés(ei):

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés ellenértéke Szerződéskötés időpontja Szerződés időtartama
GYPROC-BAU Kft az OLÖ székháza tetőtér beépítése, generál-kivitelezési munkák – vállalkozási szerződés (Kbt. 115. § alapján) nettó 29.809.296 Ft. + ÁFA 2019.03.26. 120 nap
BAU-STÁB Kft. „Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. alatt fekvő épület átépítésének II. ütem szerkezetépítési munkáira, generál kivitelezés keretében, oktatási központ, gyermeküdülő létrehozása céljából” – vállalkozási szerződés nettó 22.662.955 Ft. + ÁFA 2019.10.10. műszaki teljesítés határideje: 2020.04.30.
General Kivitelező Plusz Kft. „Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. alatt fekvő épület átépítésének III. ütem építési munkáira, generál kivitelezés keretében, oktatási központ, gyermeküdülő létrehozása céljából” – vállalkozási szerződés nettó 24.978.313 Ft. + ÁFA 2020.06.26. műszaki teljesítés határideje: 2020.10.15.
General Kivitelező Plusz Kft. „Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. ingatlanon („A és B” épület) fűtőtestek felszerelése és beszabályozása nettó 5.470.339 Ft. + ÁFA 2020.12.14. 2021.01.20. (kivitelezés határideje)
Klíma Centrum Kft OLÖ Hivatala klimatizálása nettó 8.669.547 Ft. + ÁFA 2019.12.30. 2020.11.04. (teljesítési határidő)
General Kivitelező Plusz Kft. „Balatonboglár, Tulipán utca 25. szám alatt fekvő épület átépítésének IV. ütem építési munkáira, generál kivitelezés keretében, oktatási központ, gyermeküdülő létrehozása céljából” – vállalkozási szerződés nettó 12.364.506,- Ft + ÁFA 2021.05.06. 2021.07.31. (teljesítési határidő)
General Kivitelező Plusz Kft. „Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. alatt fekvő épület átépítésének V. ütem építési munkáira, generálkivitelezés keretében, oktatási központ, gyermeküdülő létrehozása céljából” – vállalkozási szerződés nettó 44.043.798,- Ft + ÁFA 2021.08.31. műszaki teljesítés határideje: 2021. november 30. (módosítva 2021. október 31. napjáról)
PJ Security Kft. „Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. alatti ingatlanban tűzjelző rendszer kiépítése, beüzemelése, a használatbavétel hatósági engedélyeztetése” nettó 5.118.360,- Ft + ÁFA 2021.10.01. 1. sz. szerződésmódosítás alapján 2022.05.31.
Mobilfal Hungária Kft. Bp., Állomás u. 10. „B” épületben (oktatási célú tevékenységhez) mobilfalrendszer kialakítása nettó 11.155.000,- Ft + ÁFA (az ellenérték módosítva az 1. sz. szerződésmódosítás keretében mágnesezhető felület kialakítása miatt) 2021.10.27. 2022.03.18. (módosítva 2022. február 28. napjáról)
General Kivitelező Plusz Kft Az Országos Lengyel Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest belterületi 39007/0/B/1. Hrsz alatt felvett, természetben a 1102 Budapest, Állomás utca 10. szám alatt fekvő „Egyéb ingatlan” elnevezésű ingatlan átépítése, generál kivitelezés keretében a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola (székhelye: 1102 Budapest, Állomás utca 10., törzskönyvi azonosító száma: 598118, adószáma: 15598110-1-42, képviseli: Lang Anna Ewa) részére tanterem és kiszolgáló helyiségek kialakítása céljából nettó 18.804.733,- Ft + ÁFA 2022. 4. 19. 2022.06.20.
KO-RED Bt Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. alatti „A” és „B” épületekben szúnyogháló felszerelése és árnyékolástechnika kiépítése (redőny) nettó 4.228.000,- Ft + ÁFA 2022. június 14. 2022. július 30.
Arterior Komplex Kft. OLÖ tulajdonában álló Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. ingatlanba bútorok legyártása, helyszínre szállítása, helyszíni összeszerelése nettó 9.868.247,- Ft + ÁFA 2022. augusztus 18. 2022.11.08.
Arterior Komplex Kft. Balatonboglár, Tulipán u. 25. sz. alatti ingatlanba bútorok legyártása (szállítással és helyszíni összeszereléssel) nettó 8.827.168,- Ft + ÁFA 2023.04.24. határozott, több részteljesítési határidővel, 2023.06.30.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés: nincs.

Állami Számvevőszék ellenőrzései:

https://www.asz.hu/hu/jelentesek/osszes-jelentes-2018-ev

18230. Jelentés az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának ellenőrzése – Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
18264. Jelentés az országos nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának utóellenőrzése – Országos Lengyel Önkormányzat

Költségvetés:

OLÖ 2024. évi költségvetés

OLÖ 2023. évi költségvetés II. módosítás

OLÖ 2023. évi költségvetés I. módosítás

2022. évi zárszámadás

OLÖ 2023. évi költségvetés

OLÖ 2022. évi költségvetés III. módosítás

OLÖ 2022. évi költségvetés II. módosítás

OLÖ 2022. évi költségvetés I. módosítás

OLÖ 2022. évi költségvetés

OLÖ 2021. évi költségvetési határozat

2021. évi költségvetés I.mód 2021. évi költségvetés_II mód 2021.évi költségvetés_III. mód

2021. évi zárszámadás

Lengyel nemzetiségi utónevek listája:

Excel táblázat letöltése, vagy megnyitása